SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-11-2017

Áp dụng từ: 10/12/2018 đến 16/12/2018

50 2018

Tổ chức Lễ Chào cờ tháng 11 của sinh viên

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h20-8h5

Chuẩn bị

Các đơn vị có liên quan, Ban CTSV và Cán bộ QLSV các Khoa

Tham dự

Nội dung

Tổ chức Lễ Chào cờ tháng 11 của sinh viên

Địa điểm

Sân trường - khu Giảng đường

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn