SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-11-2017

Áp dụng từ: 10/12/2018 đến 16/12/2018

50 2018

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố của TS. Nguyễn Thị Kim Dung khoa Môi trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-17h00

Chuẩn bị

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Tham dự

Nội dung

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố của TS. Nguyễn Thị Kim Dung khoa Môi trường

Địa điểm

Phòng họp (tầng 3), Sở Khoa học Công nghệ TP Hải Phòng, Số 1 Phạm Ngũ Lão

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn