SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-11-2017

Áp dụng từ: 10/12/2018 đến 16/12/2018

50 2018

Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 21

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Phòng Y tế, Ban CTSV và các Khoa

Tham dự

Nội dung

Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 21

Địa điểm

Bệnh viện Đa khoa Lê chân

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn