SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-10-2017

Áp dụng từ: 16/07/2018 đến 22/07/2018

29 2018

Chương trình " Ngày hội tuyển dụng Thực tập viên Tiềm năng Sacombank năm 2018"

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-16h30

Chuẩn bị

Theo Kế hoạch và các đơn vị có liên quan

Tham dự

Nội dung

Chương trình " Ngày hội tuyển dụng Thực tập viên Tiềm năng Sacombank năm 2018"

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn