SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-10-2017

Áp dụng từ: 16/07/2018 đến 22/07/2018

29 2018

Tập huấn về Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-11h00

Chuẩn bị

Các đơn vị được phân công nhiệm vụ

Tham dự

Nội dung

Tập huấn về Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn