SỰ KIỆN TRONG NGÀY 18-07-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Hội nghị Tổ chức và trao đổi kinh nghiệm về công tác Tự đánh giá các trường ĐH,CĐ

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Thường trực Thi đua.

Tham dự

Nội dung

Hội nghị  Tổ chức và trao đổi kinh nghiệm về công tác Tự đánh giá các trường ĐH,CĐ

Địa điểm

Trường CĐ Hàng Hải I - số 498 đường Đà Nẵng, Đông Hải I, Hải An, HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn