SỰ KIỆN TRONG NGÀY 24-06-2017

Áp dụng từ: 14/10/2019 đến 20/10/2019

42 2019

Phát bằng tốt nghiệp cao học

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

ĐT ĐH&SĐH, TCHC, QTKD, CT

Tham dự

Nội dung

Phát bằng thạc sĩ cho học viên ngành QTKD và Hệ thống thông tin

Địa điểm

F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn