SỰ KIỆN TRONG NGÀY 19-06-2017

Áp dụng từ: 14/10/2019 đến 20/10/2019

42 2019

Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2017, tập huấn Sinh viên tình nguyện

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-17h00

Chuẩn bị

Đoàn thanh niên

Tham dự

Nội dung

Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2017, tập huấn Sinh viên Tình nguyện 

Địa điểm

F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn