SỰ KIỆN TRONG NGÀY 18-05-2017

Áp dụng từ: 16/04/2018 đến 22/04/2018

16 2018

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng của Trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00

Chuẩn bị

Ô. Hải (BV) và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng của Trường

Địa điểm

Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn