SỰ KIỆN TRONG NGÀY 18-05-2017

Áp dụng từ: 16/04/2018 đến 22/04/2018

16 2018

Semina Khoa Môi trường

Nhóm lịch

Lịch sự kiện thường

Thời gian

Từ: 8h00-17h00

Chuẩn bị

Khoa Môi trường

Tham dự

Khoa Môi trường.

Nội dung

Semina Khoa Môi trường

Địa điểm

A202

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn