SỰ KIỆN TRONG NGÀY 19-05-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Kỷ niệm ngày sinh của Bác và nghe chuyên đề" Chống tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00-17h00

Chuẩn bị

Ban chấp hành Đảng bộ

Tham dự

Nội dung

Toàn trường

Địa điểm

F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn