SỰ KIỆN TRONG NGÀY 21-04-2017

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018

Tổ chức buổi giao lưu "Học tập để thành công trong sự nghiệp" - Diễn giả: TS. Trần Văn Tính

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00-17h15

Chuẩn bị

Ban CTSV và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Tổ chức buổi giao lưu "Học tập để thành công trong sự nghiệp" - Diễn giả: TS. Trần Văn Tính

Địa điểm

Nhà tập Đa năng - Khu KSSV

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn