SỰ KIỆN TRONG NGÀY 22-04-2017

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018

Tổ chức khóa học sản xuất tác phẩm truyền hình

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-17h00

Chuẩn bị

TTTT-TV

Tham dự

Nội dung

Tổ chức khóa học sản xuất tác phẩm truyền hình

Địa điểm

Trường Tiểu học Hữu Nghị Quốc tế

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn