SỰ KIỆN TRONG NGÀY 17-04-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Tuyên truyền Tuyển sinh 2017

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 6h00-10h00

Chuẩn bị

P. QHCC&HTQT

Tham dự

Nội dung

Tuyên truyền Tuyển sinh  2017

Địa điểm

THPT Anhxtanh, THPT An Hải

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn