SỰ KIỆN TRONG NGÀY 21-03-2017

Áp dụng từ: 27/03/2017 đến 02/04/2017

13 2017

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và Liên hoan các nhóm nhảy HPU 2017

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 20h00

Chuẩn bị

Đoàn TN

Tham dự

Nội dung

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và Liên hoan các nhóm nhảy HPU 2017

Địa điểm

Nhà tập đa năng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn