SỰ KIỆN TRONG NGÀY 21-03-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Báo cáo chuyên đề thể thao của Bộ môn GDTC

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h30-10h30

Chuẩn bị

BM-GDTC

Tham dự

Nội dung

Báo cáo chuyên đề thể thao của Bộ môn GDTC

Địa điểm

VP-BMGDTC

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn