SỰ KIỆN TRONG NGÀY 21-03-2017

Áp dụng từ: 27/03/2017 đến 02/04/2017

13 2017

Báo cáo chuyên đề thể thao của Bộ môn GDTC

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h30-10h30

Chuẩn bị

BM-GDTC

Tham dự

Nội dung

Báo cáo chuyên đề thể thao của Bộ môn GDTC

Địa điểm

VP-BMGDTC

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn