SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-02-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành XDDD & CN và Kiến trúc

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Khoa Xây Dựng

Tham dự

Nội dung

Khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành XDDD & CN và Kiến trúc 

Địa điểm

Phòng C202

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn