SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-02-2017

Áp dụng từ: 27/02/2017 đến 05/03/2017

09 2017

Khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành XDDD & CN và Kiến trúc

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Khoa Xây Dựng

Tham dự

Nội dung

Khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành XDDD & CN và Kiến trúc 

Địa điểm

Phòng C202

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn