SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-02-2017

Áp dụng từ: 15/01/2018 đến 21/01/2018

03 2018

Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" của Trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-11h00

Chuẩn bị

P. Y tế và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" của Trường

Địa điểm

Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn