SỰ KIỆN TRONG NGÀY 18-02-2017

Áp dụng từ: 23/10/2017 đến 29/10/2017

43 2017

Họp Tiểu ban tổ chức các hoạt động khối giảng viên

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Tiểu ban tổ chức các hoạt động khối giảng viên

Tham dự

Nội dung

Họp Tiểu ban tổ chức các hoạt động khối giảng viên

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn