SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-01-2017

Áp dụng từ: 27/03/2017 đến 02/04/2017

13 2017

Tiểu ban Doanh nghiệp - các Nhà trài trợ giao lưu và vận động tài trợ hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30-11h00

Chuẩn bị

Tiểu ban Doanh nghiệp

Tham dự

Nội dung

Tiểu ban Doanh nghiệp - các Nhà trài trợ giao lưu và vận động tài trợ hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường

Địa điểm

F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn