SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-01-2017

Áp dụng từ: 16/04/2018 đến 22/04/2018

16 2018

Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Đoàn TN - Hội SV

Tham dự

Nội dung

Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

Địa điểm

Hội trường Thành đoàn

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn