SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-01-2017

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018

Họp Tiểu ban tổ chức các hoạt động dành cho Cựu sinh viên Kỷ niệm 20 năm

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00-h00

Chuẩn bị

Trưởng - Phó Tiểu ban

Tham dự

Nội dung

Họp Tiểu ban tổ chức các hoạt động dành cho Cựu sinh viên Kỷ niệm 20 năm

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn