SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-01-2017

Áp dụng từ: 27/02/2017 đến 05/03/2017

09 2017

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 của Hội Khoa học PTNNL, NT Hải Phòng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00

Chuẩn bị

P.TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 của Hội Khoa học PTNNL, NT Hải Phòng

Địa điểm

Số 7 Đinh Tiên Hoàng - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn