SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-01-2017

Áp dụng từ: 24/04/2017 đến 30/04/2017

17 2017

Tham dự: Tết sum vầy năm 2017 của CNVCLĐ thành phố HP

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h30

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Tham dự: Tết sum vầy năm 2017 của CNVCLĐ thành phố HP

Địa điểm

Số 53 Lạch Tray - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn