SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-01-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Tham dự Hội nghị tồng kết công tác năm 2016 của Hội Khuyến học Hải Phòng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30

Chuẩn bị

P.TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị tồng kết công tác năm 2016 của Hội Khuyến học Hải Phòng

Địa điểm

Số 11 Đinh Tiên Hoàng - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn