SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-01-2017

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018

Tham dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 của UBND Quận Lê Chân

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

P.TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 của UBND Quận Lê Chân

Địa điểm

Số 10 Hồ Sen - HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn