SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-01-2017

Áp dụng từ: 16/04/2018 đến 22/04/2018

16 2018

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2016 của Hội TT ĐH và CN Việt Nam

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30

Chuẩn bị

P.TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2016 của Hội TT ĐH và CN Việt Nam

Địa điểm

Số 189 Lam Sơn - Vính Yên - Vính Phúc

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn