SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-01-2017

Áp dụng từ: 27/02/2017 đến 05/03/2017

09 2017

Tham dự Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn HKI năm học 2016-2017 của Công đoàn GDVN

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 13h30

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn HKI năm học 2016-2017 của Công đoàn GDVN

Địa điểm

Số 95 Trần Quốc Toản - Hà Nội

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn