SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-01-2017

Áp dụng từ: 16/04/2018 đến 22/04/2018

16 2018

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa 1 ngành Hệ thống thông tin

Nhóm lịch

Lịch sự kiện thường

Thời gian

Từ: 8h00-17h00

Chuẩn bị

Khoa CNTT, Phòng Đào tạo ĐH&sau ĐH

Tham dự

Nội dung

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa 1 ngành Hệ thống thông tin

Địa điểm

Phòng đọc tầng 5 nhà G, A204, A205

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn