SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-01-2017

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018

Ngày 10/01 đến 13/01 Chúc tết nguyên đán các trường THPT

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Phòng QHCC & HTQT

Tham dự

Nội dung

Chúc tết nguyên đán các trường THPT

Địa điểm

Các trường THPT

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn