SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-01-2017

Áp dụng từ: 24/04/2017 đến 30/04/2017

17 2017

Học tập Nghị quyết IV

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

VP - Đảng

Tham dự

Nội dung

Học tập Nghị quyết IV

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn