SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-01-2017

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018

Hội nghị BCH Thành đoàn mở rộng, chuẩn bị nội dung tổng kết năm 2016 và công tác cán bộ

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30

Chuẩn bị

Đoàn TN

Tham dự

Nội dung

Hội nghị BCH Thành đoàn mở rộng, chuẩn bị nội dung tổng kết năm 2016 và công tác cán bộ

Địa điểm

Hội trường Thành đoàn

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn