SỰ KIỆN TRONG NGÀY 9-01-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Xét tôt nghiệp và trúng tuyển cao học 2016

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 16h00-17h00

Chuẩn bị

Ban thư ký HĐTN và Ban thư ký HĐTS

Tham dự

Nội dung

Xét tốt nghiệp và danh sách học viên trúng tuyển cao học 2016

Địa điểm

E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn