SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-01-2017

Áp dụng từ: 27/03/2017 đến 02/04/2017

13 2017

Hội nghị “Quản lý công tác giảng dạy và đánh giá theo đề cương chi tiết (ĐCCT) môn học đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA”

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-11h30

Chuẩn bị

Theo phân công (Kế hoạch tổ chức Hội nghị)

Tham dự

Nội dung

Hội nghị “Quản lý công tác giảng dạy và đánh giá theo đề cương chi tiết (ĐCCT) môn học đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA” 

Địa điểm

Phòng F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn