SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-01-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Lễ khai mạc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoa QTKD đợt 2 năm 2016

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h45

Chuẩn bị

Khoa QTKD

Tham dự

Nội dung

Lễ khai mạc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoa QTKD đợt 2 năm 2016 

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn