LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Áp dụng từ: 14/08/2017 đến 20/08/2017

33 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
14-08-2017
Sáng
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý Trường MN
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
15-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
16-08-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-15h00 Làm việc với Khoa Điện - Điện tử về kế hoạch năm học 2017-2018 Khoa Điện - Điện tử
GS.HT, Khoa Điện- Điện tử, P.TCHC, P.ĐT, P.QLKH&ĐBCL, P.KHTC, CT công đoàn
Phòng họp E201
Hôm nay
17-08-2017
Sáng
Từ: 5h00-7h00 Ngừng cấp điện Khu KSSV để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo thông báo Điện lực Lê Chân
Khu KSSV
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo P. QLKH&ĐBCL
Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo
P. Họp E201
Thứ 6
18-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
19-08-2017
Sáng
Từ: 8h00 Dự Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố HP nhiệm kỳ 2017-2022 Ô. Trần Trọng Bính - Chủ tịch CĐ
Ô. Trần Trong Bính - Chủ tịch CĐ trường
Hội trường LĐLĐ thành phố số 88 Điện Biên Phủ - Hải Phòng
Chiều
Chủ nhật
20-08-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

    - Bắt đầu năm học mới 2017-2018

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2017-2018;  Triển khai công tác tuyển sinh năm 2017;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn