LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 22/01/2018 đến 28/01/2018

04 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
22-01-2018
Sáng
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý Trường MN
P. E201
Chiều
Từ: 13h30-14h30 Làm việc với Tham tán văn hóa - Đại sứ quán Áo tại Việt Nam Phòng Hợp tác quốc tế
QHCC.
Phòng QHCC - D105
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Hôm nay
23-01-2018
Sáng
Từ: 7h30-11h00 Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phòng Y tế và các đơn vị liên quan
Theo kế hoạch và phân công
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Từ: 8h00-10h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo P. QLKH&ĐBCL và các đơn vị có ý kiến đề xuất
Các thành viên Hội đồng KH&ĐT
P. Họp E201
Từ: 8h00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hải Phòng (*) Phòng TC-HC chuẩn bị xe
Ô. Bính - Chủ tịch Công đoàn
Trung tâm Hội nghị thành phố (số 18 Hoàng Diệu-Hồng Bàng)
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phòng Y tế và các đơn vị liên quan
Theo kế hoạch và phân công
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Thứ 4
24-01-2018
Sáng
Từ: 5h00-6h00 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu KSSV để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo kế hoạch
Khu KSSV
Từ: 8h00 Họp Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng P.TC-HC chuẩn bị xe
GS. Hiệu trưởng
Hải Phòng
Từ: 11h30-12h00 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu KSSV để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo kế hoạch
Khu KSSV
Từ: 12h30-13h00 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu Giảng đường để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo kế hoạch
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Chiều
Từ: 14h30-17h00 Họp Hội đồng lương xét lương tháng 12/2017, 01/2018 P TCHC
Hội đồng lương, các cá nhân và đơn vị liên quan (K.CNTT, K.MT, K.XD, Ban B.vệ, Tr. MN)
E201
Từ: 14h00-14h30 Họp Hội đồng tuyển dụng (về tuyển CB quản trị mạng) P.TC-HC, TT TT-TV
Hội đồng tuyển dụng, GĐ TT TT-TV
E201
Từ: 16h30-17h00 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu Giảng đường để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo kế hoạch
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Thứ 5
25-01-2018
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Họp Hội đồng quản trị lâm thời Trường Ô. Ký
Các thành viên Hội đồng
P. E201
Từ: 14h00-16h30 Họp Ban tuyên truyền tuyển sinh Phòng ĐT ĐH&SĐH
HT, Ban TTTS
Phòng họp
Thứ 6
26-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
27-01-2018
Sáng
Từ: 7h15-11h30 Thi tốt nghiệp môn cơ sở Các khoa, ĐT, TCHC
ĐT, cán bộ coi thi, thanh tra
Các phòng thi
Chiều
Chủ nhật
28-01-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn