LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
18-06-2018
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
19-06-2018
Sáng
Từ: 7h00 Dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hải Phòng lần thứ XIV (*) P.TC-HC chuẩn bị xe
GS.HT, Ô. Bính, Bà Mai
Cung VH Hữu nghị Việt - Tiệp
Từ: 8h00-11h00 Báo cáo về việc xây dựng chương trình đào tạo Khoa Du lịch (*) BCN khoa Du lịch
HĐ KH&ĐT, BCN các khoa, giảng viên khoa Du lịch
Phòng họp
Từ: 9h00 Tập huấn kỹ thuật và tư vấn tuyển sinh 2018 (*) Ban thư ký HĐTS & TTTTTV
ĐTĐH&SĐH: CMai, Tuấn Trung, Kim Chung; Thư viện: Trung, Tuyên, Oanh, Thảo; QHCC: Nga, Thúy, Linh, Chuyên, NCKH: Xuân; KHTC: Kiên, Hương
Phòng QHCC & HTQT
Chiều
Thứ 4
20-06-2018
Sáng
Từ: 7h30 Dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hải Phòng lần thứ XIV (*) Ô. Bính, Ba Mai
Ô. Bính, Bà Mai
Cung VH Hữu nghị Việt - Tiệp
Từ: 8h00-11h00 Báo cáo về việc xây dựng chương trình đào tạo Khoa Quản trị kinh doanh (*) BCN khoa QTKD
HĐKH&ĐT, BCN các khoa, giảng viên khoa QTKD
Phòng họp
Chiều
Từ: 14h00 Họp bàn xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của CB-GV-NV (*) UV - Tiểu ban GV và CB-NV
GS.HT, CT-HĐQT, CT-CĐ, UV- Các tiểu ban GV và CB-NV
P. E201
Thứ 5
21-06-2018
Sáng
Từ: 8h00-17h00 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi THPT (*) HĐTS THPT
Tuấn CBCS, P.Nga TTr, Dương Điện, Hưng GDTC, Đan QTKD
Hội trường tầng 3 khu B Sở GD&ĐT, 37 Minh khai
Chiều
Thứ 6
22-06-2018
Sáng
Từ: 8h00-10h30 Tập huấn coi thi THPT quốc gia (*) Thành viên Hội đồng thi THPT
Toàn bộ cán bộ, giảng viên làm công tác thi THPT quốc gia
F301
Chiều
Thứ 7
23-06-2018
Sáng
Từ: 7h30-11h00 Họp lãnh đạo điểm thi: Điểm trưởng, điểm phó, thư ký điểm thi (*) Hội đồng thi THPT thành phố
Điểm trưởng, điểm phó, thư ký điểm thi
Các điểm thi
Chiều
Chủ nhật
24-06-2018
Sáng
Từ: 8h00-10h00 Họp tất cả thành viên của điểm thi (*) Hội đồng thi THPT thành phố
Tất cả các thành viên tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT 2018
Các điểm thi
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa thi HKII năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn