LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Áp dụng từ: 23/10/2017 đến 29/10/2017

43 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
23-10-2017
Sáng
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 14h00-16h30 Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền an toàn giao thông 9 tháng đầu năm (*) Đ/c Hưng BT Đoàn TN
Đoàn TN
Hội trường Thành Đoàn
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Hôm nay
24-10-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Họp bàn về sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương P.TCHC
Hội đồng lương
P. E201
Thứ 4
25-10-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Họp bàn về sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương (*) P.TC-HC
Hội đồng lương
P. E201
Thứ 5
26-10-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-15h00 Chi bộ Mầm non - Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ mầm non và các đơn vị có liên quan
Theo Kế hoạch và Giấy mời
Hội trường F301
Từ: 15h00 Họp BCH Đảng ủy mở rộng tới Chi ủy viên Chi bộ - Nội dung: Đánh giá công tác Chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017 BTV Đảng ủy
BCH Đảng ủy; các đ/c Chi ủy viên Chi bộ
Phòng Họp E201
Thứ 6
27-10-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-15h30 Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của phòng Tổ chức hành chính (*) P. TCHC và P. QLKH&ĐBCL
Hội đồng nghiệm thu
P. Họp E201
Thứ 7
28-10-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-10-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn