LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Áp dụng từ: 22/04/2019 đến 28/04/2019

17 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
22-04-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
23-04-2019
Sáng
Từ: 7h30-11h00 Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng P.TC-HC và các đơn vị liên quan
CB-GV-NV và sinh viên
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng P.TC-HC và các đơn vị liên quan
CB-GV-NV và sinh viên
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Hôm nay
24-04-2019
Sáng
Từ: 5h00-5h15 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu GĐ và Khu KSSV để đổi nguồn Điện lực Lê Chân
Theo thông báo
Khu GĐ và Khu KSSV trường
Từ: 6h45-7h00 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu GĐ và Khu KSSV để đổi nguồn Điện lực Lê Chân
Theo thông báo
Khu GĐ và Khu KSSV trường
Từ: 8h00-17h30 Tập huấn nghiệp vụ c.tác lịch sử Đảng năm 2019 Ô. Bính
Ô. Bính - Phụ trách T.giáo ĐU
Hội trường Trung tâm Chính trị-Hành chính, quận Hồng Bàng
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Kiểm tra Trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế
P. Thanh tra-ĐBCl-QLKH
Tại đơn vị
Thứ 5
25-04-2019
Sáng
Từ: 8h00-11h30 Đóng góp ý kiến xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị Phòng TC-HC
Trưởng, Phó Phụ trách các đơn vị
Phòng họp E201
Từ: 8h00 Hội thi Lao động sáng tạo năm 2019 Khoa Môi trường
TS. Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng khoa Môi trường
Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
Chiều
Từ: 13h45 Tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 4 năm 2019 Ô. Bính, Bà Hương
Đ/c Bính và đ/c Hòa Hương
Số 202 - Tô Hiệu
Từ: 14h00-17h30 Hội thảo Khoa học và Lễ khai trương Điểm kết nối - cung cầu công nghệ khoa CNTT
Ô. Giang - Khoa CNTT
Sở Khoa học và Công nghệ HP - Số 1 Phạm Ngũ Lão - Hải Phòng
Từ: 14h00 Họp Hội đồng tuyển dụng nhà trường P.TC-HC
Các thành viên Hội đồng, trưởng đơn vị và cá nhân liên quan
P. E201
Thứ 6
26-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
27-04-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
28-04-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHK II năm học 2018-2019;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn