LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Áp dụng từ: 16/04/2018 đến 22/04/2018

16 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-04-2018
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 14h00-17h00 Hội nghị triển khai kế hoạch cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên lần thứ 2 Đ/c Hưng - Chủ tịch HSV trường
Hội SV
Phòng họp Thành đoàn
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
17-04-2018
Sáng
Từ: 8h00 Kiểm tra điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Phòng Đào tạo ĐH&SĐH
PĐT. Ban Thanh tra
Phòng Đào tạo ĐH&SĐH
Chiều
Thứ 4
18-04-2018
Sáng
Từ: 7h30-11h00 Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phòng Y tế và các đơn vị liên quan
CB-GV-NV và sinh viên; nhân dân trên địa bàn thành phố HP
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Từ: 8h00-11h00 Hội nghị về công tác viện trợ PCPNN Phòng Hợp tác quốc tế
Phòng HTQT
Trung tâm Hội nghị Thành phố
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phòng Y tế và các đơn vị liên quan
CB-GV-NV và sinh viên; nhân dân trên địa bàn thành phố HP
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Từ: 14h00-14h30 Họp Hội đồng tuyển dụng P.TC-HC
Các thành viên HĐ tuyển dụng, Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan
P. E201
Từ: 14h30-17h00 Họp Hội đồng lương P.TC-HC
Các thành viên HĐ lương, Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan (BM-GDTC, Khoa MT, TTTTTV, Ban BV, BM-CBCS)
P. E201
Thứ 5
19-04-2018
Sáng
Từ: 7h00-17h00 Dự Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn trường
Ô. Bính CT Công đoàn
Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chiều
Thứ 6
20-04-2018
Sáng
Từ: 7h30-12h00 Chương trình Career Tour 2018 của ngân hàng MB bank Phòng QHCC&HTQT
QHCC.
Đại diện ngân hàng Quân đội MB Bank, Khoa QTKD, sinh viên HPU
F301 và F302
Từ: 7h00-12h00 Dự Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn trường
Ô. Bính CT Công đoàn
Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chiều
Thứ 7
21-04-2018
Sáng
Chiều
Từ: 15h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường Mầm non
P. E201
Hôm nay
22-04-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóahọc tập KHHKII năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn