LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Áp dụng từ: 09/12/2019 đến 15/12/2019

50 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
09-12-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
10-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
11-12-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Họp Hội đồng lương nhà trường Trưởng đơn vị
Các thành viên HĐ, Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan
P. E201
Thứ 5
12-12-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
13-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
14-12-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
15-12-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2019-2020;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn