LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Áp dụng từ: 20/08/2018 đến 26/08/2018

34 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-08-2018
Sáng
Từ: 10h00-11h00 Làm việc với Leader Edu Phòng QHCC và HTQT
Tiến sĩ Trần Đức Nga; Phòng QHCC và HTQT
Phòng họp E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 15h15-16h00 Họp hội đồng KH&ĐT HĐ TS
Thành viên Hội đồng KH&ĐT
E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Hôm nay
21-08-2018
Sáng
Từ: 7h30-11h30 Sinh viên khóa 22 học sử dụng phần mềm quản lý học tập Ban CTSV, CB QLSV
Sinh viên K22, TTTTTV, Ban CTSV
Phòng máy tầng 4 nhà G
Chiều
Từ: 13h30 Tham dự Hội nghị tổng kết năm học ngành giáo dục thành phố P.TC-HC chuẩn bị xe
GS. Hiệu trưởng
Cung VH Hữu nghị Việt - Tiệp
Thứ 4
22-08-2018
Sáng
Từ: 7h30-17h30 Sinh viên khóa 22 học khai thác thư viện điện tử TTTTTV
TT TTTV, Ban CTSV
Phòng máy tầng 4 nhà G
Từ: 8h00-17h00 Tham dự Hội thảo "Xây dựng và phát triển thành phố HP trong thời kỳ công nghiệp hóa hiên đại hóa đất nước" P.TC-HC chuẩn bị xe
GS. Hiệu trưởng
Số 18 Hoàng Diệu - Hải Phòng
Chiều
Thứ 5
23-08-2018
Sáng
Từ: 7h30-16h30 Sinh viên khóa 22 khám sức khỏe đầu khóa tại Trung tâm Y tế Quận Lê Chân Ban CTSV, Phòng Y tế
Phòng Y tế, Ban CTSV
Trung tâm Y tế Quận Lê Chân
Từ: 8h00 Tham dự Hội nghị tổng kết cuộc thi viết trên báo Công an HP P.TC-HC chuẩn bị xe
GS. Hiệu trưởng
Hội trường Công an TPHP
Chiều
Thứ 6
24-08-2018
Sáng
Từ: 7h30-11h30 Sinh viên K22 học Giáo dục công dân đầu khóa CTSV, VPHT
Sinh viên K22
Hội trường F301
Từ: 8h00 Hội nghị "Phát huy vai trò của CĐ các cấp về nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể" Công đoàn trường
Chủ tịch Công đoàn Trường
Số 31 Điện Biên Phủ - HP
Từ: 9h30-11h00 Gặp mặt tân sinh viên khóa 22 Ban CTSV
GS. Hiệu trưởng
Hội trường F301
Chiều
Thứ 7
25-08-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-08-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2018-2019;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn