LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Áp dụng từ: 30/03/2020 đến 05/04/2020

14 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
30-03-2020
Sáng
Cả ngày:  (Cả ngày) Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-2019 từ ngày 30/3 đến ngày 5/4/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Theo kế hoạch
Khu GĐ và KSSV Trường
Cả ngày:  Sinh viên nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020. Nhà trường phòng chống dịch Covid-19. Phòng ĐTĐH&SĐH và các đơn vị liên quan
Theo kế hoạch
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Chiều
Hôm nay
31-03-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
01-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
02-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
03-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
04-04-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
05-04-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Sinh viên các khóa nghỉ học, Nhà trường phòng chống dịch Covid-2019; - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn