LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 20/01/2020 đến 26/01/2020

04 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
20-01-2020
Sáng
Từ: 7h30 Tổng vệ sinh toàn trường Trưởng đơn vị
Các đơn vị, phòng ban nhà trường
Tại đơn vị
Từ: 8h00-9h30 Đại hội Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ Đào tạo, P.TC-HC,
Toàn thể đảng viên
P.Đọc-Tầng 5-Nhà G
Chiều
Thứ 3
21-01-2020
Sáng
Chiều
Từ: 15h00 Họp mặt CB-GV-NV cơ hữu tổng kết năm 2019 Công đoàn trường, P.TC-HC và các đơn vị liên quan
Toàn thể CB-GV-NV cơ hữu
Nhà ăn - Khu GĐ
Thứ 4
22-01-2020
Sáng
Cả ngày:  (cả ngày) Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Bảo vệ trực 24/24h
Theo kế hoạch nghỉ Tết
Toàn trường
Chiều
Thứ 5
23-01-2020
Sáng
Cả ngày:  (cả ngày) Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Bảo vệ trực 24/24h
Theo kế hoạch nghỉ Tết
Toàn trường
Chiều
Thứ 6
24-01-2020
Sáng
Cả ngày:  (cả ngày) Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Bảo vệ trực 24/24h
Theo kế hoạch nghỉ Tết
Toàn trường
Chiều
Thứ 7
25-01-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-01-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Nghỉ Tết Nguyên đán; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn