LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

Áp dụng từ: 26/02/2018 đến 04/03/2018

09 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
26-02-2018
Sáng
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường Mầm non
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
27-02-2018
Sáng
Từ: 8h00-10h00 Họp ban TTTS 2018 (*) Các thành viên ban TTTS
Các thành viên Ban TTTS 2018
Phòng E201
Chiều
Từ: 14h00-14h00 Họp ban nữ công (*) Trưởng phó ban
Mời chủ tịch Cồng đoàn, Toàn hể Ban Nữ công
E201
Thứ 4
28-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
01-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
02-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
03-03-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
04-03-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn