LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Áp dụng từ: 16/09/2019 đến 22/09/2019

38 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-09-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
17-09-2019
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của Khoa Ngoại ngữ Khoa NN
Bà Phi Nga, Tuyến, Trưởng đơn vị và CTV-IS0
Tại đơn vị
Từ: 8h00 GS. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhà trường họp với Bộ môn GDTC P.TC-HC, BM.GDTC
GS.Hiệu trưởng, Ô. Ký HĐQT, Ô. Bính C.đoàn, Ô.Thanh ĐBCL, Ô. Kiên KH-TC, Bà Mai. Đ.tạo, Bà Dương TC-HC
Phòng họp E201
Từ: 8h00 Hội nghị sinh hoạt chính trị "50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chủ Tịch" Ô. Bính
Ô. Bính CT. Công đoàn
Hội trường tầng 5 Liên đoàn Lao động TP.
Chiều
Từ: 14h00 Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của P. TTr-QLKH-ĐBCL P.TTr-QLKH-ĐBCL
TS.Đan, Ô. Trung, Trưởng đơn vị và CTV-IS0
Tại đơn vị
Từ: 14h00 Họp Hội đồng lương và Hội đồng tuyển dụng nhà trường P.TC-HC
Các thành viên HĐ, trưởng đơn vị và cá nhân liên quan
P. E201
Thứ 4
18-09-2019
Sáng
Từ: 8h30 Dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (*) Phòng TC-HC chuẩn bị xe
GS. Hiệu trưởng
Hội trường ĐH Hàng hải số 484 Lạch Tray, Hải Phòng
Chiều
Hôm nay
19-09-2019
Sáng
Từ: 8h00 Tập huấn nghiệp vụ tài chính Công đoàn Kế toán CĐ
Ô. Bính CT.CĐ, Bà Thảo K.toán CĐ, Ô. Hải T.quỹ CĐ
Số 88 Điện Biên Phủ-Hồng Bàng-HP
Chiều
Từ: 15h00 GS.Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhà trường họp với Khoa Môi trường, BCH Đoàn TN - Hội sinh viên trường P.TC-HC, Đoàn TN trường, Khoa Môi trường
GS.Hiệu trưởng, Ô. Ký HĐQT, Ô. Bính C.đoàn, Ô.Thanh ĐBCL, Ô.Kiên KH-TC, Bà Mai Đ.tạo, Bà Dương TC-HC
Phòng họp E201
Thứ 6
20-09-2019
Sáng
Từ: 8h00 GS. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhà trường họp với Phòng Đào tạo, Tổ CTSV P.TC-HC, P. Đào tạo
GS.Hiệu trưởng, Ô.Ký HĐQT, Ô.Bính C.đoàn, Ô.Thanh ĐBCL, Ô.Kiên KH-TC, Bà Dương TC-HC
Phòng họp E201
Chiều
Thứ 7
21-09-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22-09-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

 - Các khóa học tập KHHKI năm học 2019-2020;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn