SỰ KIỆN TRONG NGÀY 30-07-2020

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Báo cáo chuyên đề KH của GV Khoa MT

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Khoa MT

Tham dự

Nội dung

Báo cáo chuyên đề KH của GV Khoa MT

Địa điểm

Phòng B103

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn