SỰ KIỆN TRONG NGÀY 30-06-2020

Áp dụng từ: 29/06/2020 đến 05/07/2020

27 2020

GS.Trần Hữu Nghị làm việc với BGH Trường THPT Hữu Nghị Quốc tế

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

GS.Trần Hữu Nghị làm việc với BGH Trường THPT Hữu Nghị Quốc tế

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn