SỰ KIỆN TRONG NGÀY 30-06-2020

Áp dụng từ: 29/06/2020 đến 05/07/2020

27 2020

Họp thống nhất về việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng cho thuê phòng ở tại KSSV

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Họp thống nhất về việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng cho thuê phòng ở tại KSSV

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn