SỰ KIỆN TRONG NGÀY 22-05-2020

Áp dụng từ: 01/06/2020 đến 07/06/2020

23 2020

Họp bàn về cơ chế chính sách tuyên truyền tuyển sinh năm 2020

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

Tham dự

Nội dung

Họp bàn về cơ chế chính sách tuyên truyền tuyển sinh năm 2020

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn