SỰ KIỆN TRONG NGÀY 24-03-2020

Áp dụng từ: 06/07/2020 đến 12/07/2020

28 2020

Báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Đoàn TN thành phố HP

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Đ/c Sơn

Tham dự

Nội dung

Báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Đoàn TN thành phố HP

Địa điểm

Số 22 Trần Hưng Đạo - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn