SỰ KIỆN TRONG NGÀY 26-03-2020

Áp dụng từ: 06/07/2020 đến 12/07/2020

28 2020

Họp Ban chỉ đạo Đào tạo trực tuyến

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Hội đồng Khoa học và đào tạo

Tham dự

Nội dung

Họp Ban chỉ đạo Đào tạo trực tuyến

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn