SỰ KIỆN TRONG NGÀY 23-03-2020

Áp dụng từ: 06/07/2020 đến 12/07/2020

28 2020

Sinh viên nghỉ học từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020. Nhà trường phòng chống dịch Covid-19.

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: h00-h00

Chuẩn bị

Phòng ĐTĐH&SĐH và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Sinh viên nghỉ học từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020. Nhà trường phòng chống dịch Covid-19.

Địa điểm

Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn