SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-02-2020

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

Sinh viên nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 17/02/2020. Nhà trường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: h00-h00

Chuẩn bị

Phòng ĐTĐH&SĐH và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Sinh viên nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 17/02/2020. Nhà trường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona

Địa điểm

Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn