SỰ KIỆN TRONG NGÀY 6-12-2019

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Họp bàn về công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

P.Đào tạo, các Khoa và Bộ môn

Tham dự

Nội dung

Họp bàn về công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn