SỰ KIỆN TRONG NGÀY 4-12-2019

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Đánh giá giám sát lần 2 tại đơn vị

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 13h30

Chuẩn bị

Trưởng đơn vị

Tham dự

Nội dung

Đánh giá giám sát lần 2 tại  đơn vị

Địa điểm

Tại đơn vị

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn