SỰ KIỆN TRONG NGÀY 4-12-2019

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Họp khai mạc đánh giá giám sát lần 2 hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30

Chuẩn bị

P.TTr-QLKH-ĐBCL

Tham dự

Nội dung

Họp khai mạc đánh giá giám sát lần 2 hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn