SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

Chương trình thực tế dành cho sinh viên HPU tại AEON MALL Long Biên - Hà Nội

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h00-17h30

Chuẩn bị

Phòng QHCC và HTQT

Tham dự

Nội dung

Chương trình thực tế dành cho sinh viên HPU tại AEON MALL Long Biên - Hà Nội

Địa điểm

AEON MALL Long Biên, Hà Nội

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn