SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-11-2019

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Làm việc với Đại học Vân Nam - Trung Quốc

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 10h30-11h30

Chuẩn bị

Phòng QHCC và HTQT

Tham dự

Nội dung

Làm việc với Đại học Vân Nam - Trung Quốc

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn